logo

Působíme v České republice v oblasti internetového marketingu.

Zabýváme se provozováním komplexní sítě 18-ti regionálních katalogů firem, která je jedním z nejvíce využívaným nástrojem pro vyhledávání firem na internetu.

V katalozích naleznete přehledně seřazené informace o firmách ze soukromého i státního sektoru podle jasně stanovených kritérií, které umožňují snadné hledání nejen podle klíčových slov a oborů, ale především s možností výběru konkrétního regionu.

Díky vysoké a stále rostoucí návštěvnosti dáváme prostor pro cílenou inzerci s maximálním výstupem.

 
50,0834634 14,4049047 Ing. Zdeněk Wertheim, daňový poradce http://www.wertheim.cz
náhled www - webshot.jpg

Ing. Zdeněk Wertheim, daňový poradce

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - zpracování a předložení přiznání ke všem druhům daní i v prodlouženém termínu - zastupování při daňové registraci a v dalším daňovém řízení - zpracování podání správci daně - právní rozklady otázek zdanění a postupů správce daně v daňovém řízení - podávání opravných prostředků - posuzování daň. aspektů významných hospodářských operací - spolupráce při přípravě smluv - příprava dokumentace k tvorbě převodních cen pro daňové účely podle směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy - telefonické konsultace, - písemná stanoviska k principu tržního odstupu - pomoc při přípravě odpovídající dokumentace (Transfer Pricing Documentation) - pro konkrétní transakce prověření daňových záležitostí potenciálních partnerů pro společný podnik - daňová supervize - zastupování zahraničních osob při uplatňování nároku na vrácení DPH - likvidace společností - analýza stavu společnosti a návrh postupu při likvidaci společnosti - vypracování návrhu na zápis o vstupu do likvidace pro obchodní rejstřík - kontrola mimořádné účetní závěrky a ověření úč. knih ke dni vstupu do likvidace - vedení účetnictví v průběhu likvidace a zpracování všech nezbytných účetních závěrek - podávání daňových přiznání v průběhu likvidace a po ukončení likvidace ÚČETNÍ PORADENSTVÍ - řešení otázek oběhu a zpracování účetních dokladů - způsoby oceňování, evidence a inventarizace jednotlivých složek majetku - zpracování vnitropodnikových norem - organizační poradenství - rekonstrukce účetnictví - vedení účetnictví - vedení daňové evidence - vedení personálních a mzdových agend - dohled nad vedením účetnictví - účetní supervize Prostřednictví společnosti WERTHEIM SK, spol. s r.o. na Slovensku zastupovanou Ing. Soňou Pollákovou poskytujeme tyto služby: - vedení účetnictví slovenských společností a poboček zahraničních společností v SR - zpracování mezd & personalistiky podle slovenské legislativy - zpracování a podání daňových přiznání a výkazů pro Sociální a zdravotní pojišťovny - zastupování klienta při jednáních a kontrolách u finančních úřadů a pojišťoven METODICKÝ AUDIT ÚČETNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍCH AGEND - kontrola správnosti vedení účetnictví z hlediska metodiky účetních prací - posouzení work-flow ekonomického úseku společnosti - prověření validity užívaných dat - nositelů informací týkajících se předmětu účetnictví nebo jeho vedení posouzení správnosti používaných účetních metod. Výstupem metodického auditu účetnictví je zpráva vykonavatele kontroly, popř. dopis vedení společnosti sloužící jako podklad pro rozhodování a přípravu organizačních opatření FINANČNÍ CONTROLLING - zpracování finančního plánu a jeho optimalizace za použití metody Monte Carlo - zpracování finanční analýzy včetně statistických závěrů s cílem lokalizovat nedostatky ve financování.

Web: http://www.wertheim.cz


Adresa: Ing. Zdeněk Wertheim, daňový poradce Újezd 450/40
118 01  Praha 1 - Malá Strana http://www.wertheim.cz


pevná: +420 257 111 311

mail: info@wertheim.cz

fax: +420 257 111 316

Kategorie

Tento záznam má pouze informativní charakter, pokud údaje neodpovídají skutečnosti, obraťte se prosím na info@firmy-net.cz

Fakturační údaje:

WERTHEIM, spol s r.o.

Újezd 450/40
118 0 PRAHA 1 - Malá Strana

IČ: 16944950

Neplátce DPH